Frederikssundsvej har en funktion som centrum for bylivet i Brønshøj-Husum. Her er der en kompleks sammensætning af sociale, kreative og handelsmæssige faktorer, som alle skal balancere med det faktum, at vejen er en vigtig trafikal åre.

Lokaludvalget mener, at Frederikssundsvej er skøbelig overfor tiltag, som kan begrænse glæden ved at opholde sig i byrummene ved Frederikssundsvej og har i forbindelse med bydelsplanlægningen i 2013 formuleret 3 hovedønsker for vejens fremtid.

 Lommepark ved Husumvej

A. En lommepark ved Husumvej og Frederikssundsvej kan skabe et fælles mødested tæt på Husums butiksliv ved at gøre parken mere inviterende. Områdefornyelsen Husum har igangsat projektet og er i gang med at gennemføre det. Lokaludvalget ønsker at der etableres en pavillion eller cafe, som kan styrke byrummets karakter af mødested.

 

B. og C. Trafikløsning for Husum Torv og Brønshøj Torv, der med bedre krudsningsforhold, nyt gadeinventar (eks. træer), parkeringspladser og en glidende trafik vil kunne sikre, at butikslivet fastholdes.

 

Du kan læse mere om andre projekter i Bydelsplan 2013 her.