Havedyrkning er for mange en af sommermånedernes glæder. Men for nogen er det ikke, fordi de ikke har deres egen jord at dyrke. Med projektet “Haver til alle” afprøves det, hvad der sker, når beboere i boligsociale områder får mulighed for at stikke fingerne i jorden og dyrke blomster og planter til gavn for det sociale fællesskab og bymiljøet i boligparken.

Med pilotprojektet “Haver til alle” afprøves havedyrkning i et beboerdrevent foreningsregi i Voldparken. Tanken er at øge ejerskabet og tilknytningen til det store, øde parkareal, der ligger mellem boligblokkene. De tomme og store græsplæner opleves hæmmende for aktiviteter og giver et indtryk af mangel på byliv – det kan højbede med blomster og planter måske lave om på.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har sammen med Husum Områdefornyelse, den boligsociale helhedsplan Husum for alle igangsat et et 3-årigt pilotprojekt.

Se billederne fra Haver til alle indvielsen i Voldparken 2012.

Og læs mere om projektet i Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013.