Lokal afledning af regnvand (LAR) er som følge af stigende regnvandsmængder for alvor kommet på dagsorden blandt bydelens husejere.

Det er Lokaludvalgets ønske, at der for de kommende år arbejdes seriøst og konkret med, hvordan håndteringen af regnvand kan bidrage med smukkere og grønnere byrum, hvor regnvandet kan gøre nytte. LAR-løsninger er traditionelt først og fremmest blevet tænkt som noget, der foregår indenfor den enkelte matrikel, men der er store muligheder for at bruge de såkaldte erstatningsarealer i villakvartererne i forbindelse med håndtering af regnvand. Regnvandshåndtering vil også kunne tilføre områder designmæssige kvaliteter og skabe grobund for større biodiversitet.

 

Blå bånd i villakvarterer

Der kan med fordel etableres blå bånd – afledningssystemer – gennem villakvarterer mellem Frederikssundsvej og Utterslev Mose via forløb, der tager højde for nedsivning, forsinkelse, fordampning og rensning af regnvand.

 

Proces

Bydelsplansprojektet er ikke finansieret. Det er også en forudsætning, at afklare hvorvidt Utterslev Moses optagsevne af regnvand vil kunne håndtere et regnvandssystem. Ligesom projektideen også skal ske i et samarbejde mellem Lokaludvalget, bydelens grundejere, disses foreninger, og andre centrale aktører, da der er tale om private fællesveje med tilhørende driftsforpligtelser.

 

 

Læs mere om andre projektforslag i Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013 her.