Utterslev Mose er et af de mest forurenede naturområder i Danmark, og det er Brønshøj-Husum Lokaludvalgs ønske, at Utterslev Mose hurtigst muligt og senest i 2027 lever op til EU’s vandrammedirektiv om “god økologisk vandkvalitet”.

Om Utterslev Mose

Det samlede areal for Utterslev Mose er på 243 ha, der med Kirkemosen og Gyngemosen dækker 93 ha vandoverfalde og øer.  Mosen er et værdifuldt sted for dyr og planter, og er en af Københavns bedste fuglelokaliteter.

I respekt for naturoplevelser og udviklingen af biodiversitet ved nye former for pleje og forøgelsen af de rekreative muligheder, ønsker Lokaludvalget at der udarbejdes en helhedsplan for Utterslev Mose. Det skal være en plan, som kan indtænke den nødvendige naturgenopretning sammen med klimatilpasning, biologisk mangfoldighed og rekreative udfoldelsesmuligheder.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg er enige om, at der bør udarbejdes en helhedsplan for området. Det kræver imidlertid en hidtil uset tværfaglighed og kreativitet på det økonomiske, tekniske og designmæssige områder.

 

Projektforslaget om Utterslev Mose indgår i Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013. Se planens øvrige forslag her.