Et naturcenter med naturskolefunktion på EnergiCenter Voldparken vil kunne give sansekonkrete oplevelser med dyre- og plantelivet ved Utterslev Mose og Vestvoldens fæstningskanal.

Her er et unikt ferskvandssystem, hvor et naturcenter kan tage afsæt i temaer som vandøkologisk kvalitet, klimatilpasning og vandlege. Altsammen kan danne baggrund for naturpædagogiske aktiviteter ude i området.

naturcenter

Et naturcenter kan give naturoplevelser for børn på institutioner og skoler såvel som familier og ældre, ligesom det kan være et tilbud for naturinteresserede kursister. Lokaludvalget ønsker, at Naturcenteret ligger placeret på EnergiCenter Voldparken, der i dag fungerer som et samlingspunkt mellem områdets forenings- og idrætsliv, den socialøkonomiske café og kommunens udflytterbørnehaver.

Lokaludvalget vil i løbet af 2013 gennemføre en ideudvikling af naturcenterets profil og driftsløsning ved at involvere mulige projektpartnere, borgere og interesseorganisationer.

 

 

Projektideen om et naturcenter er en del af Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013, og du kan læse om andre af Lokaludvalgets projekter her.