Før kvartererne blev en del af Københavns Kommune i begyndelsen af forrige århundrede, var Husum og Brønshøj små landsbysamfund med en lang historie bag sig.

Du skal lede lidt efter dem, men de er der; sporene efter de to landsbyer Husum og Brønshøj, som var små, selvstændige samfund, inden de blev indlemmet i Københavns Kommune i 1901.
Det kan hjælpe, hvis du ser bydelen lidt fra oven. Så bemærker du måske, at vejnettet i det sydlige Husum følger et særligt mønster, så villavejene nærmest stråler ud fra Frederikssundsvej. Det er et levn fra den såkaldte stjerneudstykning i 1782, hvor bønderne havde deres gårde, 17 i alt, tæt ved hinanden i et landsbyfællesskab, mens deres jorde strakte sig udefter i kegleform.
En gåtur i Bellahøjparken afslører yderligere om bydelens forhistorie. Her står tre bronzealderhøje, som vidner om, at området har været beboet siden oldtiden.

Svensk ødelæggelse
Brønshøj-Husums historie går langt tilbage. Der er fundet en skriftlig omtale af landsbyen ”Brunshoga” i et pavebrev fra 1186, og Husum har sandsynligvis været beboet siden vikingetiden.
Brønshøj Kirke, opført af biskop Absalon omkring samme tid som pavebrevet, er dog den eneste middelalderbygning, der endnu står tilbage, for både Brønshøj og Husum blev totalt ødelagt under den svenske belejring af København i 1658-1660.
Her havde kong Karl Gustav den 10. anlagt sin militærlejr i Brønshøj, der derfor blev kaldt Carlstad. Er man interesseret i denne del af Brønshøj-Husums forhistorie, kan man besøge Carlstad-udstillingen på 1. sal i Rytterskolen.

Hovedstad med vokseværk
I slutningen af 1800-tallet begyndte landsbyerne Husum og Brønshøj at blive forstæder til København, der var i hastig vækst.
Den gryende storby tiltrak et væld af håndværksmestre og svende, og de slog sig blandt andet ned på de nyligt udstykkede grunde i Brønshøj, hvor de opførte huse af restmaterialer fra Københavns byggerier. Sådan er flere af husene på eksempelvis Håbets Allé blevet til.
Også andelsforeningen Enigheden blev anlagt i denne periode omkring århundredeskiftet som boliger for arbejderne på mejeriet Enigheden.
Da Københavns Kommune i 1901-1902 indlemmede Brønshøj, Husum og andre af de omkringliggende sogne, tredoblede hovedstadens kommune samtidig sit areal, så der nu var endnu mere plads til vokseværket.
Siden da har Brønshøj-Husum været en del af Københavns Kommune – fra 2006 som en af Københavns ti bydele og siden 2008 med eget lokaludvalg.