En gruppe unge fra bydelen er gået sammen om at danne et ungeråd, der skal skabe mere fællesskab på tværs af bysamfundene.

Hvordan bliver sammenholdet bedre mellem unge fra henholdsvis Husum, Brønshøj, Bellahøj og Tingbjerg? Og hvordan får ungdommen indflydelse på beslutninger og begivenheder i bydelen?

Det er spørgsmål som disse, en gruppe unge nu har taget fat på at diskutere i det nyligt nedsatte Ungeråd, der snart vil bestå af unge fra bydelens fire byområder.
En af dem er 15-årige Mohamed Yusuf Sharif Muse fra Tingbjerg.
”Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel, og det kan jeg gennem Ungerådet. For eksempel har kommunen brugt en del penge på at bygge Lommeparken ved Frederikssundsvej, men det er ikke et sted, unge kan lide at hænge ud. Derfor vil vi holde arrangementer i parken, der kan bringe unge og andre fra området til,” fortæller han.

Skattejagt og festival
Ungerådet arbejder på flere arrangementer, som skal bringe bydelens unge sammen og nedbryde fordomme. Der er både planer om en slags skattejagt i bydelens fire områder
og en ungdomsfestival i Bystævneparken.
”Der er mange fordomme om eksempelvis unge fra Tingbjerg, som jeg gerne vil være med til at ændre,” fortæller Mohamed Yusuf Sharif Muse.

Ud blandt de unge
En af de aktive i Ungerådet er 15-årige Mathilde Ehlerts Naerbout.
”Vi har været trætte af, at der er mange beslutninger i bydelen, som unge ikke bliver inkluderet i,” siger hun.
Derfor er et af Ungerådets første fokusområder at komme ud på skoler og klubber.
”Vi vil vise andre unge, at vi er her, og at folk kan komme til os, hvis de har gode ideer,” siger Mathilde Ehlerts Naerbout.

Samarbejder med MS
Ungerådet er et partnerskab mellem lokaludvalget og udviklingsorganisationen Mellemfolkeligt Samvirke (MS).
”Det er det første nationale projekt, MS går ind i. Vi ønsker at støtte unge i udsatte boligområder som Tingbjerg i at få en stemme og ruste dem til at bidrage til løsningen af lokale udfordringer,” fortæller projektleder i MS Janni Nielsen, der samtidig er medlem af lokaludvalget.
Samarbejdet betyder i praksis, at en gruppe frivillige fra MS holder workshops og uddanner Ungerådet til eksempelvis at pege på udfordringer og opstarte positive tiltag i deres lokalområde.
”Der er som regel et par frivillige med, når Ungerådet mødes cirka hver 14. dag. Men målet er, at de unge skal blive helt selvkørende, så de frivillige kun skal stå til rådighed, når de unge skal have hjælp til at realisere deres ideer,” fortæller Janni Nielsen.
På sigt er det lokaludvalgets hensigt at spørge Ungerådet til råds i aktuelle sager om eksempelvis byudvikling, tryghed og kultur.

 

Tekster i bydelsguiden: Journalist Mikkel Prytz