Over de næste 10 år skal Tingbjerg-Husum gennemgå en forandring mod en mere grøn, aktiv og åben boligby.

Flere og bedre trafikforbindelser, nye boligbyggerier, ændringer af byrum og løft af landskabet. Det er omfattende planer, der er ved at blive lagt for områderne ved Ruten og Bystævneparken under overskriften ’Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi’.
”Der kommer mange til København i disse år, og det vil der også gøre fremover. Derfor arbejder vi i kommunen på at gøre alle vores byområder aktive. Samtidig vil vi gerne have vores by til at hænge sammen og ikke lukke sig om sig selv som isolerede øer, og derfor er der brug for at gentænke eksempelvis Tingbjerg i forhold til de forandringer, der sker i bylivet,” siger socialborgmester Jesper Christensen (S).

Penge til ændringer
Sidste år besluttede alle politiske partier på Københavns Rådhus, med undtagelse af Enhedslisten, at sætte knap 23 millioner kroner af til byudviklingen i Tingjerg-Husum på kommunens budget.
Første fase af byudviklingen er den såkaldte bymodningsfase, som allerede er i fuld gang og kommer til at løbe frem til cirka 2018. Her er der blandt andet afsat 6 millioner kroner til at anlægge en plads på området ved det nye kulturhus i Tingbjerg.
”Pladsen omkring kulturhuset skal være et indbydende sted at komme og skal tænkes sammen med skolen og området ned mod Ruten,” siger Jesper Christensen.
”Der er også fokus på vej- og stiforbindelser, som skal åbne Tingbjerg mod Gladsaxe og Husum og gøre det let for beboerne at komme til Gyngemosen,” siger han.

Borgerne med i processen
På længere sigt rummer byudviklingsstrategien planer om at udvide trafikforbindelserne til Tingbjerg-Husum, sørge for løft af landskaberne og bygge nye boliger, butikker, plejeboliger og meget andet.
”Med byudviklingsstrategien præsenterer vi en vision for, hvad der skal ske i området frem til 2025. Men det er i princippet en proces, der aldrig bliver færdig, og vi vil stadig have brug for at tænke over, hvordan området skal udvikle sig fremover,” siger Jesper Christensen, der gerne vil inddrage det lokale liv i de kommende års store ændringer af området.
”Kommunen har et godt samarbejde med de formelle organer i lokalområdet, lokaludvalget og boligforeningerne, som vil sikre, at der er masser af mulighed for borgerinddragelse, når byudviklingsstrategien skal udmøntes,” siger borgmesteren, som i øvrigt selv bor i Tingbjerg.
Byudviklingsstrategien rummer også planer om at arbejde med naturen og miljøet ved Vestvolden samt om Naturbyen, det kommende naturcenter ved EnergiCenter Voldparken.
”Det er et af de projekter, lokaludvalget meget gerne ser realiseret som led i den omfattende byudvikling,” siger lokaludvalgets formand, Erik Fisker.

Se Byudviklingsstrategien her

Se hele Bydelsguide 2016 her

Tekster i bydelsguiden: Journalist Mikkel Prytz

Foto på denne side: Kaj Bonne