PLADS TIL ALLE OG TÆT PÅ NATUREN

Et grønt og varieret boligområde nær Vestvolden med plads til både børnefamilier, daginstitutioner, unge og ældre. Sådan er tankerne bag den fremtidige udvikling af Bystævneparken. Københavns Kommune har endnu Bystævneparken på tegnebrættet, men det ligger fast, at de nuværende plejecentre skal rives ned, og at der skal bygges nyt blandet byggeri.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil have opmærksomhed på området og sikre, at borgerne løbende bliver inddraget i kommunens byudvikling. Og et særligt fokusområde er muligheden for at etablere et af bydelens første bofællesskaber for seniorer.

BYDELENS GRÅHÅREDE HAR KIG PÅ BYSTÆVNEPARKEN

Når Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder med visionerne for Bystævneparken, er det med en gruppe aktive seniorer på sidelinjen.

Bystævneparken nævnes nemlig som et af de steder, man kunne etablere et seniorbofællesskab, og den idé møder stor opbakning fra bydelens yngre ældre, heriblandt Grete Rung, som deltog i et velbesøgt borgermøde om emnet.

”Her sad vi, alle os gråhårede, som gerne vil have nogle gode, aktive år. Vi er ikke til beskyttede boliger og plejehjem, men vi har heller ikke længere brug for de store villaer. Nu er vi til mindre boliger, som er mere bekvemme, og hvor vi kan være sociale med andre,” siger hun.

Fælles faciliteter

Grete Rung har boet i bofællesskab i Slagslunde i mange år og været ”vældig glad for det”. Nu har hun overtaget sit barndomshjem i Brønshøj, og hun er godt tilfreds med både området og naboerne.

”Men det kunne være dejligt, hvis nogle af de kvaliteter, man finder i et bofællesskab, også var til stede her i bydelen,” bemærker Grete Rung.

”Det er især de fælles faciliteter og aktiviteter som fælleshus og fællesspisning, jeg tænker på. I et bofællesskab følger man med i hinandens liv og kan gøre ting sammen frem for at være alene. Det er en god kombination af det private og det fælles,” siger hun..

Gode naboer

Nu, hvor Grete Rung er blevet folkepensionist, ønsker hun sig et sted at bo, der ikke kræver så meget vedligeholdelse.

”Jeg ville gerne slippe for at bekymre mig om, at skorstenen skal mures op, eller om træerne skal beskæres. Og så kunne jeg give mit hus videre til en familie med børn, der kan fylde det bedre ud,” siger hun.

”Jeg er heldig, at jeg har gode naboer. Vi går til foredrag og udstillinger eller hygger og snakker, når vi har brug for det. Når mit hus bliver for stort og besværligt for mig, vil jeg gerne flytte til et lige så socialt og hyggeligt sted. Og jeg drømmer om, at det bliver et seniorbofællesskab,” tilføjer Grete Rung.