Der er store visioner for Ruten i Tingbjerg, hvilket enhver, der har kigget i helhedsplanen for området, kan skrive under på; nyt bystrøg, nyt byggeri, nye og bedre trafikforbindelser og nye grønne byrum.

Til foråret åbner det nye kulturhus og bibliotek, men der mangler stadig nogle af de faciliteter, der udgør et attraktivt boligområde. Derfor arbejder lokaludvalget blandt andet på at få praktiserende læger til området.

”Der er en mangel på læger i Tingbjerg, og vi har derfor skrevet til Region Hovedstaden, Københavns kommune og Lægeforeningen og gjort opmærksom på problemet,” fortæller Pernille Høholt, lokaludvalgets tovholder for indsatsen.

ET NYTÆNKENDE BYGGERI

Det er på flere måder et særligt byggeri, der åbner i Tingbjerg, når det nye kulturhus og bibliotek efter planen slår dørene op i forsommeren.

Det fortæller Jan Lindboe, chef for Kultur Nord, der har ansvaret for kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg i den nordlige del af København.

”For det første er kulturhuset finansieret ligeligt af kommunen og de to lokale boligselskaber. Det vil afspejle sig i husets organisering,” siger Jan Lindboe.

Et andet særkende er, at kulturhuset deler indgang med Tingbjerg Skole og altså naturligt vil komme til at arbejde tæt sammen med skolen.

”For det tredje er det specielt, at et kulturhus og et bibliotek er integreret i samme bygning. Det afspejler en ny måde at tænke et bibliotek på som en bredere favnende institution end blot som bogudlån,” siger Jan Lindboe.