TINGBJERGS KVINDER ARBEJDER FOR INTEGRATIONEN

Hvordan finder man ud af at købe salt og sukker, når man lige er kommet til Danmark og ikke forstår sproget?

Jo, man skriver da på Tingbjergs Eves Univers’ facebook-side og får gennem billeder hjælp til at købe ind.

”Vi skaber et netværk for kvindelige flygtninge og indvandrere. Vi hjælper med sproget og oversætter breve, men vi laver også mad og spiser sammen, og vi står for motion som zumba, yoga og mavedans,” siger Sabah Qarasnane fra foreningen.

Hun forklarer, at det er blevet nemmere at nå ud til kvinderne.

”Da jeg selv kom til Danmark fra Marokko i 90’erne, var det svært for mig at finde hjælp og komme i kontakt med folk fra min egen kultur. Med den nye teknologi går det noget hurtigere,” siger hun.

Deler med samfundet

Foreningen arbejder med tværkulturelle aktiviteter. Det kan både være indsatser i samarbejde med Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp, undervisning i madlavning for skolebørn eller foredrag – og når andre aktive inviterer til arrangementer, eksempelvis Tingbjerg Challenge, står Eves Univers også klar til at hjælpe.

”Vi vil vise, at kvinder med anden etnisk baggrund end dansk har noget positivt at dele med samfundet. Og samtidig får vi selv masser af gode erfaringer og viden, når vi deltager,” siger Sabah Qarasnane.