Igennem nogle år har der været problemer med lægedækningen i Brønshøj-Husum. Det står desværre klart for både borgerne og for kommunen, regionen og lægegernes organisation.

Lokaludvalgets forslag er etableringen af et helhedsorienteret lægehus på Ruten i Tingbjerg med flere tværfaglige sundhedsfunktioner.

Et ‘sårbart område’

Brønshøj-Husum er af Region Hovedstaden udpeget som sårbart område i forhold til lægedækningen. Et sårbart område defineres som et område med konkrete udfordringer medl lægedækningen. Brønshøj-Husum har udfordringer på linje med Bornholm, Halsnæs og Ishøj.

Af de 14 lokale lægepraksis i Brønshøj-Husum har kun en enkelt eller to åbent for tilgang, og mange læger nærmer sig pensionsalderen. I perioden 2013-2016 har fire praksis ikke kunne finde afløsere i forbindelse med pension. Det gælder blandt andet den sidste praktiserende læge i Tingbjerg, som lukkede i 2015. Ikke alle patienter har kunnet overtages af bydelens øvrige læger, og borgere er henvist til andre læger indenfor 5 km grænsen. Lægedækningsundersøgelsen viser, at lægerne i Brønshøj-Husum ikke ønsker flere patienter.

Et helhedsorienteret lægehus

Lokaludvalget er fortaler for at etablere et nyt ambitiøst tværfagligt lægehus på Ruten, Store Torv. Et lægehus er et af Lokaludvalgets bud på en ønskværdig udadvendt servicefunktion på Ruten, som de kommende år vil undergå en udvikling til et grønt og levende bystrøg. Et Lægehus kan indeholde flere sundhedsrelaterede funktioner, som understøtter en helhedsorienteret tilgang til sundhed og trivsel. Det kan blive en sunhedsattraktion i et byudviklingsområde.

Samarbejde om lægedækning

Realiseringen af et helhedsorienteret lægehus forudsætter et unikt samarbejde mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune og boligforeningerne KAB, SAB og FSB.

Lokaludvalget var vært for et dialogmøde mellem disse parter den 9. marts 2017, hvor lægesituationen i Brønshøj-Husum generelt blev drøftet såvel som den konkrete idé om et lægehus på Ruten. Det er Lokaludvalgets ønske at vejen bliver banet for et lægehus i den lokalplan, som Københavns Kommunen skal i gang med at lave for Store Torv.

Mere information

 

1 svar

Kommentarer er lukkede.