Så er den her – Brønshøj-Husums nye bydelsplan! Lokaludvalget har arbejdet med bydelsplanen siden efteråret 2016. Den færdige plan er nu godkendt af Københavns Borgerrepræsentation og blev den 25. oktober lanceret på Rådhuset sammen med de 11 andre lokaludvalgs spændende tanker om København. Du kan læse bydelsplanen elektronisk eller komme forbi sekretariatet og få et fysisk eksemplar.

Mere information

Læs Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelsplan 2017-2020

Læs om bydelsplanens tilblivelse og de enkelte indsatsområder