Deltag i Valgmøde 1. marts

Der afholdes valg til Brønshøj-Husum Lokaludvalg torsdag den 1. marts 2018 kl. 19 på Husum Skole. På valgmødet vælges udvalgets foreningsrepræsentanter for de næste fire år.

Formelle krav til opstilling til lokaludvalget

For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem til lokaludvalget, kræves det:

  • at der er mindst to medlemmer i foreningen
  • at foreningen har et sæt vedtægter
  • at der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign.
  • Foreningen skal senest to uger inden valgmødet indsende kopi af vedtægter og referat fra sidste møde til lokaludvalgets sekretariat.

Se mere om valg til lokaludvalget her.

Tilmeld dig