Årets mini-budgetforhandling på Københavns Rådhus gav penge til en række projekter i bydelen. Onsdag den 27. marts blev det offentliggjort, hvordan partierne bag kommunens Budget 2019 har aftalt at fordele overskydende midler fra 2018.  Aftalen er den såkaldte ”Overførselssag”, hvor pengene stammer fra et mindreforbrug i 2018 samt forskellige merindtægter fx salg af ejendomme. I år har politikerne fordelt i alt ca. 800 mio. som særligt kommer Københavns børn og udsatte borgere til gode.

Her er en oversigt over projekter med relevans for Brønshøj-Husum:

Bellahøj Svømmehal

Der afsættes 39 millioner over de næste år til renovering af gulvet og vandbehandlingsanlægget i Bellahøj Svømmehal:

– 2,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til at udarbejde projektforslag og udbudsmateriale.

– 10,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 11,0 mio. kr. på anlæg i 2020 til renovering af gulv.

– 6,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 10,0 mio. kr. på anlæg i 2020 til udskiftning af vandfiltre.

Byrumsprojekt i Tingbjerg

0,2 mio. kr. kroner på anlæg i 2019 til ’medfinansiering til analyse af byrumsprojekt ’Hængslet’ i Tingbjerg.

Parterne noterer sig, at en eventuel kommunal medfinansiering af byrumsprojektet i Tingbjerg kan indgå ved kommende budgetforhandlinger’.

Daginstitution på Store Torv i Tingbjerg

Planlægningsbevilling på 3.1 mio. kr. 2019, 1.1 mio. kr. i anlæg 2019 og 2,0 mio. kr. i anlæg 2020-2022 til 10 daginstitutionsgrupper på Store Torv.

FerieCamp fortsætter

-1.4 mio. kr til at forlænge Feriecamp, bl.a. i Tingbjerg og Husum

 

Se hele aftaleteksten her 

 

Brønshøj Husum Avis bringer en artikel med mere information og interview med Overborgmester Frank Jensen. Se den her

 

Foto: Københavns Kommune