Der indkaldes til valgaften for suppleringsvalg til Brønshøj-Husum Lokaludvalg med 4 ugers frist, når vi igen  må samles i forhold til coronavirus. Der er 3 ledige medlemspladser og 10 ledige suppleantpladser.

Indtil da kan du læse mere om opstillingsreglerne for neden. Du er velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål.

Tilmeld dig det elektroniske borgerpanel

 

Foreningernes valgbarhed

  • 5: For at kunne deltage på opstillingsmødet skal en forening opfylde følgende krav:
  1. Foreningen skal stå for eller deltage i lokale aktiviteter i den bydel, hvor den opstiller.
  2. Foreningen skal have mindst 2 medlemmer
  3. Foreningen skal fremsende dokumentation for sit grundlag i form af:
  • Vedtægter med beskrivelse af foreningens formål, og en kort beskrivelse af

foreningens aktiviteter i bydelen

  • Referat fra sidste ordinære møde i generalforsamlingen, bestyrelsen el.lign.

 

Personers valgbarhed

  • 6: For at kunne stille op til valg til lokaludvalgene skal man være fyldt 18 år på dagen for

opstillingsmødet. Ved tilmelding til opstillingsmødet skal foreningen fremsende dokumentation for

navn, adresse og fødselsdato på foreningens deltagende repræsentant.

 

Valgbarhed og efterprøvning

  • 7: Foreninger skal senest to uger før opstillingsmødet fremsende den dokumentation, der er nævnt

i § 5. Dokumentationen registreres i lokaludvalgets sekretariat.

  • 8: Lokaludvalgets sekretariat foretager inden opstillingsmødet stikprøvekontrol for at efterprøve

valgbarheden af de tilmeldte foreninger og de tilmeldte repræsentanter. Sekretariaterne efterprøver

den fremsendte dokumentation fra mindst 10 tilfældigt udvalgte foreninger.

Stk. 2: Lokaludvalgets sekretariat skal i løbet af lokaludvalgenes valgperiode en gang

årligt eller på foranledning undersøge, om foreningen stadig har aktiviteter i bydelen.

Dokumentation herfor kan f.eks. ske ved at foreningen fremsender referat af generalforsamling,

bestyrelsesmøder eller lignende eller en beskrivelse af foreningens aktiviteter i bydelen.