I Brønshøj har vi noget ret unikt. Langs med Brønshøjvej ligger historiske bygninger og gode kulturinstitutioner som perler på en snor. I starten af 2023 tilføjes endnu en ’perle’: Et nyt kulturhus slår dørene op i Brønshøj Gamle Skole.

Visionen

I lokaludvalget ser vi etableringen af det nye kulturhus som en oplagt lejlighed til at kigge nærmere på hele området omkring Brønshøj Torv.  Vi har en vision om et samlet kulturelt centrum ved torvet med de omkringliggende kommunale bygninger: Brønshøj Vandtårn, Pilegården, Brønshøj Gamle Skole og den tilhørende pavillon, Rytterskolen, Brønshøj Bibliotek. Ikke mindst drømmer vi om større sammenhæng mellem de mange bygninger, torvet og udearealerne. Borgere i bydelen har også gjort os opmærksomme på deres idéer til udvikling af Brønshøj Torv. Det lytter vi til og vil gerne arbejde videre med.

Formålet

Derfor sætter lokaludvalget i samarbejde med arkitektkontoret SLA gang i en borgerinddragende proces for området omkring Brønshøj Torv. Vi vil engagere hele bydelen og samle input til, hvordan områdets potentiale kan udfoldes endnu bedre for fremtiden. Vi kalder det en helhedsplan, fordi vi vil fokusere på hele området og samspillet mellem bygninger og udearealer fra Brønshøj Torv til Brønshøj Vandtårn. En strækning, som lokaludvalget i flere år har kaldt ”Kulturaksen”. Men måske bydelen sammen kan komme på et endnu bedre navn?

Formålet med helhedsplanen og processen bag er at samle og visualisere bydelens ønsker i et idékatalog. Efterfølgende kan borgere, foreninger og andre aktører – med opbakning fra lokaludvalget – søge finansiering til de enkelte forslag via fonde og budgetforhandlinger. Vi har altså ingen penge i ryggen til at kunne realisere idéerne nu og her – men vi er overbevist om, at vi med lokal opbakning og de rette idéer kan få realiseret visionerne de kommende år.

Rammerne for arbejdet

For at skabe de bedst mulige forudsætninger for en klar og realistisk proces, har lokaludvalgets arbejdsgruppe for helhedsplanen truffet nogle valg, der rammesætter processen.

Det er vigtigt at helhedsplanen kommer til at fokusere på, hvordan der kan skabes mere liv, sammenhæng og aktivitet udendørs i et samspil med det der sker indendørs. Vi ønsker at samtænke de aktiviteter, der finder sted i husene, mellem husene og med det udendørs liv. Forslag til aktiviteter i fx det nye kulturhus, på biblioteket, Rytterskolen eller i Brønshøj Vandtårn er velkomne, men skal nødvendigvis udvikles i et samarbejde med Kultur N, og brugerne af kulturhusene.

Hvad angår de større trafikale udfordringer omkring Brønshøj Torv, finder lokaludvalget, at det ligger uden for helhedsplanens fokus. Trafikløsninger er et stort, kompliceret og dyrt emne med meget lange udsigter. Det vil vi ikke kaste os over i denne sammenhæng. Men forslag til fx støjdæmpende foranstaltninger, styrkelse af sikkerhed, krydsningsmuligheder m.v. er naturligvis velkomne.

Det er desuden besluttet, at helhedsplanen fokuserer på strækningen fra Brønshøj Torv til Brønshøj Vandtårn. Beslutningen om denne afgrænsning er truffet ud fra et argument om, at lokaludvalget gerne vil udarbejde en helhedsplan for et område, som vi som kommunalt organ reelt har mulighed for at påvirke, dvs. kommunale bygninger og grunde. Ikke desto mindre er lokaludvalget meget interesserede i at samarbejde med andre aktører i området om at skabe kulturelle aktiviteter.

Få indflydelse – vær med!

Her på lokaludvalgets hjemmeside kan du følge med i arbejdet med helhedsplanen og læse om de inddragende aktiviteter, som vi afholder i løbet af processen. Der er brug for alle stemmer og masser af lokalt engagement, hvis vi skal lykkes med at virkeliggøre visionerne om en endnu grønnere, skønnere og mere levende kulturel akse i Brønshøj.