I Brønshøj har vi noget ret unikt. Langs med Brønshøjvej ligger historiske bygninger og gode kulturinstitutioner som perler på en snor. I starten af 2023 tilføjes endnu en ’perle’: Et nyt kulturhus slår dørene op i Brønshøj Gamle Skole.

I lokaludvalget ser vi etableringen af det nye kulturhus som en oplagt lejlighed til at kigge nærmere på hele området omkring Brønshøj Torv.  Vi har en vision om at skabe et samlet kulturelt centrum ved torvet med de omkringliggende kommunale bygninger: Brønshøj Vandtårn, Pilegården, Brønshøj Gamle Skole, Rytterskolen, Brønshøj Bibliotek. Ikke mindst drømmer vi om at skabe større sammenhæng mellem de mange bygninger, torvet og udearealerne. Borgere i bydelen har også gjort os opmærksomme på deres idéer til udvikling af Brønshøj Torv. Det lytter vi til og vil gerne arbejde videre med.

Derfor vil lokaludvalget i samarbejde med arkitektkontoret SLA sætte gang i en borgerinddragende proces for området omkring Brønshøj Torv. Vi vil engagere hele bydelen og samle input til, hvordan områdets potentiale kan udfoldes endnu bedre for fremtiden. Vi kalder det en helhedsplan, fordi vi vil fokusere på hele området og samspillet mellem bygninger og udearealer fra Brønshøj Torv til Brønshøj Vandtårn. En strækning, som lokaludvalget i flere år har kaldt ”Kulturaksen”. Men måske bydelen sammen kan komme på et endnu bedre navn?

Formålet med helhedsplanen og processen bag er at samle og visualisere bydelens ønsker i et projektkatalog. Efterfølgende kan borgere, foreninger og andre aktører – med opbakning fra lokaludvalget – søge finansiering til de enkelte forslag via fonde og budgetforhandlinger. Vi har altså ingen penge i ryggen til at kunne realisere idéerne nu og her – men vi er overbevist om, at vi med lokal opbakning og de rette idéer kan få realiseret visionerne hen af vejen.

Processen skydes i gang med et stort borgermøde for alle interesserede. Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag den 7. september kl. 19-21. Vi håber at hele bydelen vil være med, så vi sammen samle og prioritere et idéer til en kulturel bymidte med bedre muligheder for liv og aktivitet.