Så er vi i gang! Den 7. september var 70 personer samlet på Brønshøj Skole for at komme med forslag til udvikling af området omkring Brønshøj Torv. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har en vision om at skabe et samlet kulturelt centrum omkring Brønshøj Torv med de omkringliggende kommunale bygninger: Brønshøj Vandtårn, Pilegården, Brønshøj Gamle Skole, Rytterskolen og Brønshøj Bibliotek – med særligt fokus på, hvordan udearealerne mellem bygningerne kan invitere til fællesskab og aktivitet.

De næste måneder skal idéerne videreudvikles, inden det hele munder ud i en helhedsplan for strækningen fra Brønshøj Torv til Brønshøj Vandtårn. Men inden vi når så langt, har vi brug for hjælp til at finde på et passende navn for strækningen.

Lokaludvalget har i flere år betragtet strækningen som en ‘kulturel akse’ der løb fra Brønshøj Bibliotek over torvet og helt ned til vandtårnet. Her ligger kommunale kulturinstitutioner som perler på en snor og inviterer til fælles kulturel udfoldelse. Vi er dog sikre på, at bydelen kan komme på et bedre navn end “Kulturaksen”. Et navn, som kan indkapsle visionen og sætte Brønshøj på det kulturelle københavnerkort.

Derfor udskriver vi nu en navnekonkurrence. Send dit forslag til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk senest 2. november – så bliver det måske din navne-idé, der bliver præsenteret i den færdige helhedsplan. Vi giver en flot gavekurv i præmie for det bedste navneforslag.