INVITATION TIL BORGERMØDE MED PRÆSENTATION AF HELHEDSPLAN FOR BRØNSHØJ KULTURAKSE TIRSDAG D. 8. MARTS KL. 19.00 PÅ BRØNSHØJ SKOLE

Lokaludvalget har siden efteråret 2020 indsamlet ideer fra borgere, foreninger, erhvervsliv og børn og unge til, hvordan området fra Brønshøj Torv til Brønshøj Vandtårn med de kommunale kulturinstitutioner, kan udvikles.  Ideerne er nu samlet og visualiseret af arkitektkontoret SLA, som på mødet vil præsentere deres bud på en helhedsplan. På mødet inviteres alle til at drøfte hvordan vi sammen kan arbejde videre med at konkretisere helhedsplanen, så vi kan få et sammenhængende og attraktivt kulturelt område i Brønshøj.

 

LÆS HELHEDSPLANEN DIGITALT ELLER HENT ET TRYKT EKSEMPLAR

Du kan læse helhedsplanen digitalt her

Du er også meget velkommen til at hente den i et trykt eksemplar udenfor lokaludvalgets sekretariat.

 

TAK

Stor tak til alle jer, der har bidraget med jeres input og ideer.

 

TILMELD DIG

Der vil være lidt at drikke og spise undervejs, så tilmeld dig ved at sende en mail til:
2700lokaludvalg@okf.kk.dk

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, optager vi også dele af mødet – så du kan se det digitalt bagefter.

 

Her holdes mødet

Brønshøj Skole

Indgang fra Elmelundsvej

Ned af trappen og til venstre under jorden til gymnastiksalen