Mød de 21 foreningskandidater til Brønshøj-Husum Lokaludvalg

I perioden 2022-2026 er der plads til 25 medlemmer i Brønshøj-Husum Lokaludvalg.
• 10 medlemmer udpeges af de politiske partier i Borgerrepræsentationen.
• 15 medlemmer vælges af foreninger i Brønshøj-Husum.

Se alle kandidaterne her

Der er 21 kandidater fra foreninger i Brønshøj-Husum, der gerne vil vælges som medlemmer
af Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Du kan høre dem kort præsentere sig på et digitalt præsentationsmøde torsdag d. 27. januar kl. 18.00-19.30.
Program:

17.50: Det digitale møde åbner med sang af Lars Dyrbye (lokal sangskriver)
18.05: Velkommen til mødet af lokaludvalgets sekretariat
18.10: Velkomst ved Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg
18.25: Kort præsentation af de første 11 foreningskandidater
18.40: Musikalsk indslag og storytelling af Lars Dyrbye
18.50: Kort præsentation af de næste 10 foreningskandidater
19.05: Spørgsmål til kandidaterne
19.25: Tilmeld dig og din forening til at stemme til det digitale valg

Tak for i aften

Tilmeld dig præsentationsmødet
Send en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk og tilmeld dig præsentationsmødet. Så får du
tilsendt et mødelink til det digitale møde, der afholdes via Microsoft Teams.

Tilmeld dig og din forening til at stemme til valget

Du skal tilmelde dig og din forening til at stemme til valget senest d. 7. februar.

Afstemningen foregår digitalt fra d. 14. februar til d. 28. februar.

Konstituerende møde 28. april

Det nye lokaludvalg konstituerer sig på lokaludvalgsmøde d. 28. april.

Læs mere om valget til lokaludvalget