Vil du eller en fra din forening være suppleant i Brønshøj-Husum Lokaludvalg?

Alle foreninger, der ikke i forvejen er repræsenteret med et medlem eller en suppleant i lokaludvalget, kan løbende skrive en person på lokaludvalgets suppleantlister.

Der er én suppleantliste for hver interessegruppe:

  • Børn, unge, idræt, kultur og fritid
  • Ældre, sundhed, social og integrationsområdet
  • Bolig, miljø og erhverv

Når der er afbud fra et medlem, indkaldes 1. suppleanten fra samme interessegruppe. Er der afbud fra to i interessegruppen indkaldes 2. suppleanten osv. Kort sagt: 1. suppleanterne kan godt forvente at blive kaldt ind til en del møder i løbet af et år.

Som suppleant har du altid mulighed for at deltage i arbejdsgrupper, fagudvalgsmøder, sociale arrangementer og ved lokaludvalgsmøder, når det medlem du er suppleant for, ikke har mulighed for at deltage. Suppleanter har dog ikke tale- og stemmeret på de ordinære møder, hvis de ikke er indkaldt.

Hvordan foregår tilmeldingen?

Du tilmelder din forening til suppleantlisten ved at skrive til lokaludvalgets fællespostkasse 2700lokaludvalg@okf.kk.dk. Du skal vedhæfte dokumentation for:

  • at foreningen har aktiviteter i bydelen
  • er mere end 1 år gammel
  • har minimum 15 medlemmer

Husk at skrive, hvilken interessegruppe I som forening ønsker at repræsentere. Foreningerne vil blive optaget på suppleringslisterne i den rækkefølge I skriver ind.

Kandidater og suppleanter bliver godkendt på førstkommende BR-møde.