Brønshøj-Husum Lokaludvalg nærmer sig afslutningen på arbejdet med lokaludvalgets bydelsplan for 2022-25. Det vil vi gerne markere med en fejring, hvor vi inviterer bydelen til at høre om bydelsplanen onsdag den 22. marts kl. 17.30 i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.

Bydelsplanen er lokaludvalgets visionsplan, der sætter retningen for lokaludvalgets arbejde med udvikling af bydelen de næste tre år. På mødet vil vi præsentere vores vision og strategier i bydelsplanen og den dialog og input fra lokale københavnere, der danner grundlag for bydelsplanen. Vi inviterer dig også til at komme med input til lokaludvalgets fremtidige arbejde med bydelsplanens konkrete indsatser.

På mødet vil vi også fortælle, hvordan du kan indgå i det videre arbejde med bydelsplanens strategier og indsatser, og hvordan du kan blive en del af repræsentantskabet, der årligt inviteres til statusmøde på lokaludvalgets arbejde med bydelsplanen.

Vi byder på let mad og et glas, og så glæder vi os til at fejre bydelsplanen med jer.

Arrangementet foregår onsdag den 22. marts kl. 17.30-19.30 i Salen på Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, Skolesiden 4, 2700 Brønshøj. Tilmeld dig med navn og din forening på mail til broenshoej-husumlokaludvalg@okf.kk.dk senest den 14. marts.