Aktørgruppen, der er nedsat med henblik på at konkretisere og virkeliggøre Helhedsplanen for Brønshøj Kulturakse, har fået bevilget 54.500 fra Københavns Kommunes Biodiversitetspuljen til Rytterskolens Have. Det konkrete formål med projektet at understøtte det frivillige lokale havelaug i at omdanne den gamle have ved Rytterskolen på Brønshøj Torv til en mønster-
have set med biodiversitetsbriller – til glæde for havens gæster og til inspiration for lokale haveejere. Det betyder at der ikke kun er en gevinst for biodiversiteten i selve haven, men at haven også kan benyttes til at vise og inspirere haveejere, boligforeninger og grundejerforeninger i området til at deltage i arbejdet med at øge biodiversiteten.

I et lidt større perspektiv er formålet også at understøtte den lokale borgerdrevne vision og helhedsplan for Brønshøj Kulturakse, der danner rammen for udviklingen af udearealerne i området fra Brønshøj Torv til Brønshøj Vandtårn, med fokus på fællesskaber og biodiversitet. Området binder flere af kommunens kulturinstitutioner sammen og visionen er at binde kulturen sammen med grønne, bæredygtige og indbydende rammer. Rytterskolens have er en del af kulturaksen og blot et første skridt i en større transformation.

Afsættet for ansøgningen var en workshop den 19. juni og en opfølgende rapport med anbefalinger. Kan ses her

Omdannelsen af haven skal være afsluttet den 1. december 2023.

Der har været afholdt opstartsmøde den 11. oktober. Havelauget er startet ud med at kortlægge, hvad der findes af planter i haven. I løbet af november vil en blanding af havelaugsmedlemmer, havekonsulenter, studerende, fritidsjobbere og interesserede borgere få skabt fire nye bede der til foråret vil blive indviet.