Den 23. november afholdt lokaludvalget temamøde om tryghed og medborgerskab i Fælleshaven i Tingbjerg. De inviterede var professionelle aktører og foreninger, der arbejder med tryghedsskabende indsatser i bydelen. Temamødet blev arrangeret i samarbejde med team Sikker By, Økonomiforvaltningen, som holdt oplæg om Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse. Tryghedsundersøgelsen laves hvert år og følger udviklingen fra 2009 til 2023 for København som helhed og i de enkelte bydele. Undersøgelsen kortlægger både registrerede politianmeldelser for borgervendt kriminalitet og københavnernes oplevede tryghed i deres nabolag.

Mange af mødedeltagerne arbejder i Tingbjerg og Husum Nord og de efterfølgende rundbordssamtaler havde derfor fokus på de kvarterer. Ved bordene blev både talt om udfordringer, men også om de eksisterende tiltag, der virker, og som andre kan blive inspirerede af. En skriftlig opsamling fra rundbordssamtalerne kan læses nedenfor.

Læs opsamling fra rundbordssamtalerne her

Læs Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse her