Hvert år forhandler Borgerrepræsentationen om, hvad restmidler fra sidste års budget skal bruges på.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fremsendt lokale ønsker til de forhandlinger:

• Screening af adgangsforhold til Brønshøj Vandtårn.
• Naturværksted på EnergiCenter Voldparken.
En eller flere Thomas Dambo trolde til Brønshøj-Husum.
• Begrønning af Brønshøj Kulturakse.

Vi ønsker: Screening af adgangsforhold til Brønshøj Vandtårn

Brønshøj Vandtårn er tidligere blevet renoveret og der blev herved givet adgang til at anvende det højloftede søjlerum som et nyt kultursted. Rummet benyttes i dag til en bred vifte af kulturelle aktiviteter, koncerter, lyd-og lys installationer m.v. året rundt.

Der er imidlertid potentiale for, at Vandtårnet kan blive udnyttet endnu bedre og blive en større bydækkende attraktion, hvis der kan skabes adgang til toppen af tårnet. Adgangen vil give muligheder for at aktivere den eksisterende tank og tekniketage samt tag, hvor der vil kunne etableres en udsigtsplatform med udsigt ud over hele Storkøbenhavn, et spise- og udstillingssted mv. I tilknytning til yderligere aktivering af tårnet er det ønsket, at det undersøges, om der kan etableres en varig og bedre mulighed end den nuværende belysning af tårnet, hvor belysningen alene er sat op i 3 vintermåneder, men til stor glæde for borgerne.

Vandtårnet er fredet og det er som følge heraf en forudsætning at ovenstående grundigt undersøges, da de ønskede forbedringer vil betyde indgreb i tårnets konstruktion. Der ønskes derfor midler til en screening, der skal undersøge mulighederne for bedre benyttelse, tilgængelighed samt belysning af Brønshøj Vandtårn.

Vandtårnet er blevet vartegn for Brønshøj-Husum, indgår i ’helhedsplan for Brønshøj Kulturakse 2021’, som er udarbejdet af lokaludvalget i en borgerinddragende proces i samarbejde med arkitektkonto-ret SLA, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen. En screening af adgangsforholdene til tårnet vil derfor være i tråd med lokaludvalgets og borgernes ønsker for udvikling af om-rådet på og omkring Brønshøj Kulturakse og en væsentlig forudsætning for, at vi kan arbejde videre med ideerne sammen med private fonde i et samarbejde med kommunen.