Hvert år forhandler Borgerrepræsentationen om, hvad restmidler fra sidste års budget skal bruges på.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fremsendt lokale ønsker til de forhandlinger:

• Screening af adgangsforhold til Brønshøj Vandtårn.
• Naturværksted på EnergiCenter Voldparken.
En eller flere Thomas Dambo trolde til Brønshøj-Husum.
• Begrønning af Brønshøj Kulturakse.

Vi ønsker: Begrønning af Brønshøj Kulturakse

Lokaludvalget ønsker, at der afsættes midler til begrønning af Brønshøj Kulturakse.

Lokaludvalget har en vision om at udvikle hele området omkring Brønshøj Torv og skabe bedre sammenhæng imellem de kommunale bygninger på strækningen, både indendørs og udendørs. Formålet er at udnytte områdets po-tentialer for aktiviteter og fællesskaber – og gøre det mere attraktivt for københavnere, lokale foreninger, erhvervsliv og andre aktører at besøge og bruge bygningerne og udendørsarealerne. Derfor har lokaludvalget i samarbejde med tegnestuen SLA indsamlet borgernes idéer til udvikling af området og samlet dem i en helhedsplan, som er offentliggjort i december 2021.

Vi har samlet en række begrønningsprojekter omkring det nye kulturhus BRØK, der vil være med til at skabe sammenhæng og fremme biodiversiteten. Det passer sammen med kommunens strategi for biodiversitet (4.2 + 4.3). Se.

Vi ønsker også at begrønne Brønshøjvej mellem Gadekæret og Brønshøj Vandtårn og foreslår, at der findes midler til plantning af vejtræer og etablering af vejbede.

Click here to add your own text