Hvert år forhandler Borgerrepræsentationen om, hvad restmidler fra sidste års budget skal bruges på.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fremsendt lokale ønsker til de forhandlinger:

• Screening af adgangsforhold til Brønshøj Vandtårn.
• Naturværksted på EnergiCenter Voldparken.
En eller flere Thomas Dambo trolde til Brønshøj-Husum.
• Begrønning af Brønshøj Kulturakse.

Vi ønsker: Trolde i mosen

Vi synes, at Thomas Dambos trolde passer godt til Brønshøj-Husum og vores grønne områder og moser. En eller flere trolde vil styrke bydelens grønne attraktioner og udeliv for både børn og voksne.

I sommeren 2022 fik Brønshøj-Husum Lokaludvalg besøg af en lokal københavner med et ønske om, at der kommer en, gerne flere, Thomas Dambo-trolde til vores bydel. På den baggrund nedsatte vi en arbejdsgruppe, der sammen med borgeren har undersøgt, hvordan vi kan få trolde til bydelen. I den proces har vi har også haft besøg af Thomas Dambo.

Kort skitseret kræver det:

  • at der findes et godt og skjult sted i naturen, hvor trolden kan ‘gemme sig’.
  • at der kan findes midler til at finansiere en trold.
  • at Københavns Kommune afsætter penge til drift og vedligehold af trolden.

Arbejdsgruppen har undervejs blandt andet været i dialog med NREP og det boligsociale team i Tingbjerg, ligesom vi også har kigget på en lokation Gyngemosen, tæt på Tingbjerg.