15 IDEER TIL PROJEKTER I BRØNSHØJ-HUSUM

 

Lokaludvalget har 15 ideer til projekter, som er lokale forslag til udvikling af bydelen, og som indgår i lokaludvalgets bydelsplanlægning.

De 15 projektforslag står beskrevet i Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelsplan 2013. Planen blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 25. april 2013. Lokaludvalget vil i de kommende 4 år arbejde for, at projekterne realiseres.

Mere om projekterne i Bydelsplan 2013:

TEMA: Et godt hverdagsliv

1. Istandsættelse og modernisering af Bellahøj Friluftsscene

2. EnergiCenter Voldparken

3. Husumvold – revitalisering af kulturarven på Vestvolden

4. “En på lampen” – en tryghedsskabende belysningsplan

5. Haver til alle

6. Byrums- og trafikforbedringer på Frederikssundsvej

7. Formidlingsprojekt – gør ukendte steder kendte

TEMA: København som metropol for grøn vækst

8. Blå bånd i Brønshøj-Husum

9. Utterslev Mose

10. Naturcenter med naturskolefunktion

11. Grøn Mobilitet

Tema: Viden og Erhverv

12. Kulturfusion i Brønshøj-Husum – et kultur og demokraticentrum

13. Kvartersmanager på Frederikssundsvej

14. Et Folkesundheds-LAB

15. Klar-Parat-Husum: forbyggelsesindsats og social arv i sundhed

Du kan se en kortfattet version af bydelsplanen i et projektkatalog, som lokaludvalget selv har udgivet.

Download projektkataloget

Eller hente forslaget til Bydelsplanen her:

Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013 netversion

BAGGRUND FOR BYDELSPLANERNE 2013

Det er Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, som har besluttet rammerne for kommunens bydelsplaner. Hensigten med bydelsplanerne er at udarbejde en lokal fortolkning af kommunens overordnede strategier. Samtidig er bydelsplanerne også konkrete bud på projekter, som man lokalt ønsker prioriteret. Udgangspunktet for at formulere bydelsplanens overordnede temaer er hentet fra Københavns Kommuneplan 2011.

Temaerne i Kommuneplanen er:
Grøn vækst i Københavns Metropol
Et godt hverdagsliv
Viden og erhverv

 

De politiske udvalgs høringssvar på Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelsplan for 2013-2016

Alle 12 lokaludvalgs Bydelsplaner har været i høring i de politiske udvalg i Københavns Kommune, og hvert udvalg har behandlet projektforslagene i Bydelsplanerne. Du kan se, hvad udvalgene har svaret ved at klikke her.