Det er afgørende for Brønshøj-Husum Lokaludvalg at skåne miljøet og forbedre klimaforholdene ved at støtte op om en bæredygtig byudvikling. Ved at øge mobiliteten i Brønshøj-Husum vil flere motiveres til at vælge mere miljøvenlige trafikløsninger. Lokaludvalget har udarbejdet følgende forslag til forbindelser:

1. Etablering af en vejforbindelse i Tingbjerg, der styrker den kollektive trafik og bilernes tilkobling til byens netværk. Udover en øget mobilitet vil forbindelsen øge trygheden i området, ligesom at unødig trafik på Frederikssundsvej spares væk.

2. En cykel- og gangbro henover Frederikssundsvej langs Vestvolden vil gøre trafiksikkerheden for pendlere på volden bedre, ligesom det vil nedsætte trængslen på Frederikssundsvej.

3. En cykelsti på Brønshøjvej ved Valløvej og mod Gaunøvej vil øge trafiksikkerheden for cyklister, der i dag deler vejen med busser og gennemkørende trafik.

4. Områdefornyelsen Husum har forslået “Den Grønne forbindelse” som løber fra Tingbjerg Heldagsskole til Husum Skole.

5. En synlig tilslutning til cykelsuperstien på Harreskovsruten vil styrke forbindelsen til Tingbjerg og videre mod cykelsuperstien langs Vestvolden og derfor bør der etableres en bedre cykel-gangsti mellem Bystævnet-Langhusvej.

 

Forslagene til bedre trafikforbindelser indgår i Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013, som du kan læse mere om her.