Brønshøj-Husum bydel har et stort behov for et kulturhus som integrerer bibliotek, borgerservice, kulturhus, værksteder og multisal i et hus centralt i bydelen. Især savnes et samlingssted, der kan rumme 200-300 personer til koncerter eller andre større arrangementer. En mulighed, som skal undersøges, er at flytte ind i Skolebygningen på Brønshøj Torv, som i sammenhæng med Rytterskolen kan blive et vigtigt kulturelt centrum. Tanken er at renovere skolebygningen i respekt for den eksisterende arkitektur til nye formål og etablere en tilbygning, som imødekommer det samlede pladsbehov.

Ideen om en kulturfusion indgår som projektforslag i Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013, som du kan læse mere om her.