Københavns kommune har sendt en plan for hvordan man lokalt i området omkring Utterslev Mose kan håndtere skybrud. Planen hedder Skybrudskonkretisering for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård og er i høring frem til den 19. januar 2014. Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil udarbejde et høringssvar.

Se planen her:http://blivhoert.kk.dk/hoering/skybrudskonkretisering-bispebjerg-ryparken-og-dysseg-rd