Indlæg

De fik støtte fra Bydelspuljen

Her finder du en oversigt over alle de projekter, der har fået støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelspulje.

Få gratis vejledning til private fællesveje

Vidste du, at du kan få svar på dine spørgsmål om, hvad du skal og kan gøre som grundejer på en privat fællesvej – og hvad kommunen tager sig af. ’Vejledning om private fællesveje’ giver svar på ofte stillede spørgsmål og kommer…

Bydelspuljen: Årets sidste chance

Mandag den 24. september er årets sidste frist til Bydelspuljen. Har du et projekt eller et arrangement, der finder sted i november eller december, kan du søge støtte fra Lokaludvalget, som stadig har omkring 150.000 kr. tilbage i årets…

Tilmeld dig valg til Lokaludvalget

Deltag i Valgmøde 1. marts Der afholdes valg til Brønshøj-Husum Lokaludvalg torsdag den 1. marts 2018 kl. 19 på Husum Skole. På valgmødet vælges udvalgets foreningsrepræsentanter for de næste fire år. Formelle krav til opstilling…

Søg Bydelpuljen nu – få penge til projekter i 2018

Allerede nu i september er det muligt at søge Lokaludvalgets Bydelspulje om støtte til projekter og arrangementer, der finder sted til næste år. Lokaludvalget vil gerne understøtte de ansøgere, der ønsker at planlægge deres projekt i…

Bofællesskaber for seniorer

,
Seniorbofællesskaber i Brønshøj-Husum - lyder det ikke som en god idé? Det synes Lokaludvalget og en gruppe lokale seniorer. Lokaludvalget støtter etableringen af en seniorbofællesskabsforening i Brønshøj-Husum. Forud går halvandet…

Tingbjerg-Husum – byområder i udvikling

Københavns Kommune arbejder i øjeblikket sammen med Tingbjergs boligorganisationer om nogle planer for gennemgribende byudvikling på Ruten og i Bystævneparken. Over de næste 10 år skal skabes en ny grøn, aktiv og åben boligby. Planerne…

Havedag i byhaven

,
Byhaven på Energicenter Voldparken udvikler sig år for år og vi inviterer alle haveinteresserede til en havedag, der byder på en række spændende aktiviteter: Der skal bygges nøglehulsbede, insekthoteller, plantes bede med vilde blomster,…

Ny lokalplan for Lille Torv 16. maj

Der bliver fortiden igangsat en gennemgående og omfattende byudvikling i Tingbjerg og Bystævneparken. Lokalplanen for Lille Torv er første skridt på vejen til at skabe en ny grøn, aktiv og åben boligby. Se lokalplansforslaget og…

Bydelsprisen 2017

Hvem, synes du, har gjort noget helt særligt for Brønshøj, Husum og Tingbjerg? Hvem har bidraget til, at bydelen er blevet et rigere og bedre sted at bo og færdes i? Og hvem er derved med til at gøre vores bydel kendt for at være et attraktivt…

Vestvolden – pleje- og anlægsplan i høring

Pleje- og anlægsplanen for Vestvolden sætter rammerne for, hvordan voldanlægget skal holdes og plejes og hvad der kan se af udviklingsinitiativer.  Pleje- og anlægsplanen har været i høring hos Brønshøj-Husum Lokaludvalg,…

Naturbyens aktivitetskalender

,
I foråret sker en masse aktiviteter i Naturbyens navn. Naturbyen er navnet på det bynaturcenter som Brønshøj-Husum Lokaludvalg m.fl. arbejder på at få udviklet og opbygget ved EnergiCenter Voldparken. Naturbyen handler om sammen at skabe…