Københavns Kommune vil gerne blive meget bedre til at høre og arbejde sammen med borgerne, og har derfor lanceret kampagnen “Sammen om Byen”. Du kan hjælpe ved at bruge ti minutter på at besvare et spørgeskema om, hvordan du gerne vil inddrages i udviklingen af din by.

Tanken bag projektet “Sammen om Byen” er at styrke kommunens dialog med flere københavnerne om byens udvikling. Københavns Kommune vil gerne sikre:

  • At kommunen skaber mulighed for, at flere københavnere deltager og engagerer sig i byens udvikling
  • At københavnerne oplever, at det kan svare sig at engagere sig i byens udvikling sammen med kommunen
  • At københavnernes viden og ideer bruges der, hvor de er stærkest – nemlig som eksperter i, hvordan byen bruges og opleves

For at dette kan lade sig gøre, vil kommunen i samarbejde med blandt andet lokaludvalgene gå i gang med at undersøge, hvad der kan gøres bedre, og hvilke nye metoder, der skal til for at styrke dialogen om byens udvikling.

Giv lyd via spørgeundersøgelse

Hvad kan Københavns Kommune gøre bedre i kontakten med sine borgere? Hvordan har du tidligere deltaget i udviklingen af din by? Og hvordan vil du gerne inddrages fremover?

Brug 10 minutter på at besvare spørgeskemaet her inden den 28. september.

 

Lokaludvalgets ‘Debatsalon – samarbejdet om byen’

Debatsalon med udgangspunkt i Brønshøj-Husum holdes onsdag den 9. september kl. 18-20 med god idégenererende mad og drikke. Alle er velkomne. Tilmelding på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.