Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Bispebjerg har netop udgivet et rigtigt flot og visionært ideoplæg, der i ord, billeder og kort forklarer alle de gode argumenter for at få udarbejdet en helhedsplan for Utterslev Mose.En helhedsplan, der ikke alene skal have fokus på selve oprensningen men i lige så høj grad se på hvordan Utterslev Mose kan blive en endnu bedre naturpark for en mangfoldighed af dyr, planter og mennesker. Helhedsplanen skal vise hvordan vi kan forbedre Utterslev Moses naturkvaliteter og rekreative faciliteter med afsæt i nye former for samarbejde mellem borgere, institutioner, organisationer og kommunens forvaltninger. Vi tror der ligger et kæmpe potentiale i at tænke Naturparken Utterslev Mose som et område der er større end det kommunale driftsareal. En naturpark hvor de grønne områder og haver omkring mosen indtænkes i en samlet struktur, der kan fremme den biologiske mangfoldighed, skabe nye fællesskaber og unikke oplevelser

Se visionoplægget her: Utterslev Mose_visionsoplæg