Kultur- og Fritidsudvalget arbejder med planer om at flytte Husum Bibliotek til EnergiCenter Voldparken. Baggrunden er, at Husum Bibliotek er placeret i et dyrt privat lejemål ovenpå Føtex på Frederikssundsvej, at det er svært at finde fra gaden, vanskeligt at tilgå for handicappede, og at biblioteket har faldende besøgs- og udlånstal.

Kultur- og Fritidsudvalget har i deres første behandling af sagen i starten af april bedt forvaltningen arbejde videre med en flytning til EnergiCenter Voldparken, hvor der er billigere lokaler i tilknytning til andre kulturtilbud. EnergiCenter Voldparken huser daginstitutioner, idrætsfaciliteter, et folkekøkken, et frivilligcenter, mange foreninger og et forhåbentlig kommende naturcenter.

Ved Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af sagen den 28. april blev det besluttet at udsætte den endelige beslutning og tage sig tid til at høre Lokaludvalget m.fl.

Hvis du har en mening, så skriv din kommentar inden 28. maj på kommunens høringsportal www.blivhoert.kk.dk.

Mere information