Onsdag den 04. maj afholdt lokaludvalget borgermøde om seniorbofællesskaber i Brønshøj-Husum. Omkring 75 interesserede borgere var mødt op og deltog i dialogen med bl.a. sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) og medlem af Borgerrepræsentationen Lars Weiss (S). De to politikere var overvældede af det store fremmøde og udtrykte deres støtte til seniorbofællesskaber i kommunen. Især kan kommunen spille en rolle som samarbejdspart, hvis der bliver tale om almene boligbyggerier. Lokaludvalget blev derfor opfordret til at arbejde videre for seniorbofællesskaber i Brønshøj-Husum i samarbejde med relevante boligselskaber.

Foruden de to politikere deltog Eva Lunding Olsen fra OK-fonden og Torben Ankjærgaard fra seniorbofællesskabet Højen i Roskilde, som fortalte om det at etablere og bo i seniorbofællesskaber.

Lokaludvalget vil nu samle op på mødet og sammen med den nedsatte arbejdsgruppe overveje næste skridt henimod etablering af seniorbofællesskaber i Brønshøj-Husum.

Er du interesseret i at indgå i arbejdsgruppen eller modtage nyheder omkring arbejdet med seniorbofællesskaber, er du velkommen til at kontakte lokaludvalgets sekretariat på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk eller tlf. 38 81 10 49.

Du kan læse mere om baggrunden for mødet og arbejdet med seniorbofællesskaber her