Allerede nu i september er det muligt at søge Lokaludvalgets Bydelspulje om støtte til projekter og arrangementer, der finder sted til næste år. Lokaludvalget vil gerne understøtte de ansøgere, der ønsker at planlægge deres projekt i god tid.  Derfor er første 2018-ansøgningsfrist den 26. september 2017, med svar en måned senere. Når du ikke denne frist, kan du søge igen den 14. november 2017.

Nogle ansøgere har oplevet problemer med at få vores PDF-ansøgningsskema til at fungere. Derfor har vi nu gjort det muligt at benytte et ansøgningsskema i Word-format i stedet. Begge ansøgningsskemaer ligger på Bydelspuljens hjemmeside. Her finder du også de kriterier, som Lokaludvalget går ud fra, når de behandler ansøgninger, samt en grundig vejledning til, hvordan du søger støtte.

Det er altid en god idé at kontakte lokaludvalgets sekretariat og fortælle lidt om dit projekt, inden du sender din ansøgning. Sekretariatet kan give dig gode råd til arbejdet med ansøgningen og hjælpe dig med at vurdere om din idé falder inden for Bydelspuljens formål. 

Læs om Bydelspuljen og find sekretariatets kontaktoplysninger her