Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg og inviterer til webinar og kurser om Utterslev Mose onsdag den 17. marts

Igennem de sidste ti år har Bispebjerg- og Brønshøj-Husum Lokaludvalg været stærkt involveret i at forbedre forholdende i naturparken. Det er sket i tæt samarbejde med engagerede borgere og kommunens forvaltning. Der er udarbejdet planer, oprettet naturplejelaug og græsningslaug, etableret nye skilte, arrangeret ture og gennemført et årligt mosetræf. Det folkelige engagement omkring mosen er stille og roligt vokset frem.

Med webinaret den 17. marts og en række efterfølgende kurser vil lokaludvalgene give dette engagement en hjælpende hånd. På webinaret vil der være oplæg om det folkelige engagement omkring Utterslev Mose gennem historien, ligesom deltagerne får mulighed for at komme med ideer til, hvordan man kan blive endnu bedre til at tage vare om og fejre naturparken og livet omkring den. På webinaret vil der også blive præsenteret en række konkrete initiativer i den kommende tid.

Læs mere her