Utterslev Mose er ubetinget det vandmiljø i København, der er i den ringeste forfatning. Officielt er der tale om et vandmiljø af dårlig økologisk kvalitet. Med sine 93 ha åbent vand er det desuden Københavns største ferskvandsområde, der via render og rør leverer vand til de indre søer. På Københavns Rådhus er der løbende drøftelser om, hvad, der kan gøres for at forbedre vandmiljøet i Utterslev Mose, og det hidtil stærkeste og billigste værktøj er at sikre at Utterslev Mose ikke får tilført næringsstofforurenet vand via Fæstningskanalen. Desværre er Fæstningskanalen stærkt forurenet af fosforholdigt slam, som primært stammer fra kloakoverløb.

I 2017 blev der sat gang i oprensningen af Fæstningskanalen. Planen er at der skal fjernes i omegnen af 20.000 m3 slam på en strækning fra Åkandevej til Frederikssundsvej. Projektet har undervejs været indstillet i en længere periode på grund af det såkaldte anlægsloft, men blev genoptaget i efteråret 2020. Nu er oprensningsarbejdet ved at løbe tør for midler, og det vurderes i et budgetnotat bestilt af Venstre at der mangler 4,5 millioner kr. til at fuldføre oprensningen. Hvis ikke disse midler tilføres fra politisk hold vil projektet efter al sandsynlighed blive indstillet her til foråret og vil næppe blive genoptaget, da der er store omkostninger forbundet med at etablere rensningsanlægget ved Frederikssundsvej, holde slamsugeren i gang og sikre vand til Utterslev Mose via mere end to kilometer lange rør, der leverer 200m3 i timen.

Vi håber, at man kan finde de manglende midler så oprensningen kan fortsætte til gavn for Fæstningskanelen, Utterslev Mose og resten af ferskvandsystemet, der løber gennem København.