Budgettet for 2024 er forhandlet på plads. Set fra et bydelsperspektiv kom der midler til en række forskellige indsatser i 2024 og de efterfølgende år.

Forud for de budgetforhandlinger på Københavns Rådhus havde Brønshøj-Husum lokaludvalg indsendt seks budgetønsker, og to af dem er nu blevet imødekommet: Det drejer sig om midler til at etablere omklædningsfaciliteter og bedre toiletforhold ved Bellahøj Friluftsscene og midler til en screening af mulighederne for at oppumpe grundvand med henblik på at lede det til Utterslev Mose.

Herudover er der kommet penge til en række indsatser og anlæg der har betydning for bydelen

  • at udvikle Tingbjerg Idrætspark og undersøge mulighederne for etablering af en multihal.
  • at videreføre den trivsels- og tryghedsskabende indsats Sammen om Bellahøj.
  • at etablere bedre krydsningsmuligheder ved Brønshøjvej til gavn for de bløde trafikanter
  • midler til udvikling af Botilbuddet Rønnebo
  • en ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum

Hele aftaleteksten kan læses her