Med budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus, der blev afsluttet i sidste uge er der kommet penge til alle de tre indsatser der handler om at forbedre vandmiljøet.
For det første kom der midler til en screening af mulighederne for at pumpe grundvand til Utterslev Mose, hvilket vil have stor betydning for vandmiljøet i mosen og mulighederne for få nok vand til at få Lygte Å og Ladegårdsåen genskabt. Dette var et stort ønske fra Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.
Herudover er der kommet midler til at udarbejde en samlet plan for hvordan det politiske ønske om at åbne åerne kan muliggøres.
Og så er der kommet pen hele del midler til at renovere og omlægge dele af kommunens vandforsyning til søer og åer. Der afsættes derudover midler til at kortlægge kommunens kloakker,
vandledninger og dræn.