Den 17. januar 2012 mødte 200 borgere op på Husum skole for at blive klogere på hvad de kan gøre for at sikre sig mod skybrud og håndtere hverdagsregnen.

Se oplægsholdernes præsentationer:

Palle D. Sørensen, Center for Park & Natur, Københavns kommune: Klimatilpasning Brønshøj-Husum

Flemming Springborg, Teknologisk institut: De tekniske løsninger

Søren Gabriel, Orbicon: Lokal Afledning af Regnvand

Riccardo Krogh Pescatori, Forsikringsoplysningen:   Skybrud og forsikringsdækning

 

Annoncen om regnvandsmødet

Artikel fra Lokalavisen