Lørdag den 03. december 2011 kl. 16-18 fejrede lokaludvalget med årets nok mest spektakulære koncertevent i Brønshøj, at bydelen har fået en bydelsplan.

Michala Petri (blokfløjte)
Palle Mikkelborg (trompet)
Serguei Azizian (violin)
Toke Møldrup (cello)
Peter Rønn (vandpercussion)
Fredrik Lundin (saxofon)
Anders Stigsgaard-Larsen (trombone)
Marilyn Mazur (slagtøj)                                                                                 Pede B (rap)
Ditte Rønn-Poulsen (sang)
Mizgin Özdemir (sang)

Den første lørdag i julemåneden fyldtes det gamle vandtårn af musik og stemning. Anledningen var, at lokaludvalget fejrede, at bydelen har fået en bydelsplan.

Alle borgere inviteredes til en særpræget musikalsk oplevelse.

Og på det grønne område omkring tårnet bød lokaludvalget på kaffe og kage og præsenterede bydelsplanen.

Borgerne har været med til at finde visionerne
Bydelsplanen indeholder visioner og ideer til bydelens udvikling. I over et år arbejdede lokaludvalget med planen i dialog med borgerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg, og over 2000 borgere bidrog med deres input til det færdige produkt. Med bydelsplanen arbejder lokaludvalget sammen med alle interesserede for at gøre Brønshøj-Husum til en sammenhængende, levende, grøn og sund bydel at bo i. Planen gav retning for de kommende års arbejde for Brønshøj-Husum Lokaludvalg – og der var masser af forslag til projekter at tage fat på!

Musik i tårnet – en idé blev født
I forbindelse med, at lokaludvalget opfordrede borgerne at give en idé til deres bydel, kom der bl.a. forslag til, hvad Brønshøj Vandtårn kan bruges til. En af de lokale idéer kom fra musikeren og iscenesætteren Peter Rønn; han kører dagligt forbi tårnet på vej til og fra sønnens børnehave, og snakken er da faldet på, hvad man skal bruge Vandtårnet til: ”Du skal lave noget musik med nogle store drenge”, sagde den 3-årige, og en idé var skabt. Et besøg i Vandtårnet, hvor Peter selv kunne teste rummets helt specielle klang, skabte tanken om en solistkoncert med musikere og sangere, netop fordi rummets 12 sekunder lange efterklang støtter solisternes stemme og instrument.

Temaet er vand og refleksion
Det er ikke alene akustikken, der er speciel. Rummet er hele vejen til vanddepotet øverst oppe brudt af søjler, der skærer sig på kryds og tværs gennem rummet. Det er et rum, der kalder på at fyre op for alle sanser med solisternes optræden fra vindeltrappen, der snor sig op igennem rummet og lysdesign, der projekteres op på søjler og vægge.
På to timer opførte 10 solister hvert sit værk, som tog udgangspunkt i rummets efterklang og temaerne vand og refleksion. Temaer som også lå til grund for lysdesignet, der projekteredes i rummet.

Holdet bag
Musikere og lyskunstnere var sammensat af kunstneren Peter Rønn, der også stod for iscenesættelsen. Projektet var støttet af Dansk Musiker Forbund, Knud og Dagny Gad Andresens Fond, Københavns Energi, Kulturhuset Pilegården, Peter Rønn Musikoplevelser og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Lysdesign: Obscura
Soundscape: Mathias Friis-Hansen
Iscenesættelse: Peter Rønn
Produktionsleder: Camilla Sehestedt Juul