Se infografikken: Forstå alt om Radon

Radon08-011

Se/Download folderen om Radonundersøgelsen i Brønshøj-Husum

Forureningskilder
Radon er en naturlig radioaktiv luftart fra undergrunden, som trænger ind i boliger gennem utætheder i fundamentet. Husets indhold af radon afhænger derved af, hvor meget radon der er i undergrunden under huset, om fundamentet er tæt, og hvor god udluftning der er i husets nederste etage.

Sundhedsskader
Radon er den hyppigste årsag til lungekræft efter rygning ifølge Sundhedsstyrelsen. Hos børn øger radon risikoen for akut leukemi. Koncentrationen er størst i husets nederste etage og sundhedsrisikoen er derved størst, hvis man har soveværelse eller opholdsrum i husets nederste etage.

radonkort-web

Problematiske områder
På radonkortet kan man se de områder, hvor risikoen for høj radonforurening er størst. Jo mørkere områder desto større risiko. Det ses, at huse i Brønshøj-Husum har middel risiko. Det er derfor vigtigt at få målt, om der er et radonproblem i bydelens boliger. Derfor har Brønshøj-Husum Lokaludvalg igangsat et projekt, hvor der er blevet målt radonindhold i 20 boliger. Målingerne foretages via små sorte bokse, der skal ligge passivt i 60- 120 dage. Det koster ca. 700 kr. og gøres pr. postordre.

radonhuse-web

Grænseværdier og løsninger
Radioaktiv stråling måles i becquerel (Bq), hvor 1 Bq er 1 radioaktivt henfald pr. sek. Den nedre grænseværdi er 100 Bq, mens den øvre er 200 Bq. Når den nedre grænseværdi overskrides skal igangsættes simple tiltag som øget udluftning og ventilation samt tætning af fundament. Hvis den øvre grænseværdi overskrides, så skal foretages omfattende tiltag (ud over de simple). Der kan f.eks. etableres radonudsug, hvorved den radonholdige luft under fundamentet ledes op gennem et rør med afkast over tag. Alternativt kan lægges en membran eller etableres en betonplade, der tætner terrændækket.

Radon i Brønshøj-Husum
Nedenfor ses resultater fra radonmålinger i 18 huse i bydelen. Der er målt 2 steder i hvert hus. Resultater i becquerel (Bq/m3). Den nedre grænseværdi overskrides i 61 % af husene, mens den øvre grænseværdi overskrides i 28 %. I et børneværelse er den nedre grænseværdi overskredet med over en faktor 10.

radongraf_ny-web

Undersøgelsen viser med al tydelighed, at forureningen med radon også er et stort problem i Brønshøj- Husum.

 

Information om radon

www.radonguiden.dk

Radonguiden er et samarbejde mellem Energistyrelsen,Boligejer.dk, Statens Institut for Strålebeskyttelse
samt Kræftens Bekæmpelse med støtte fra Realdania.Har bl.a. produceret fire filmklip om radonproblematiken

Firmaer der foretager radonmålinger: http://boligejer.dk/om-radonmaaling

Sundhedsstyrelsen: www.radon.dk

Se/Download folderen om Radonundersøgelsen i Brønshøj-Husum

radon-folder-forside-web

Stor og fin artikel i ‘Lørdagsliv’ om radonprojektet: http://politiken.dk/tjek/boligogdesign/hjemmet/ECE2026689/test-12-ud-af-20-boliger-har-radon-over-graensevaerdien/

Fra borgermødet om radon – onsdag den 26.juni 2013 i Kulturhuset Pilegården

radon_panorama1-web

1 svar

Kommentarer er lukkede.