Se infografikken: Forstå alt om Radon

Radon08-011

Se/Download folderen om Radonundersøgelsen i Brønshøj-Husum

 

Forureningskilder
Radon er en naturlig radioaktiv luftart fra undergrunden, som trænger ind i boliger gennem utætheder i fundamentet. Husets indhold af radon afhænger derved af, hvor meget radon der er i undergrunden under huset, om fundamentet er tæt, og hvor god udluftning der er i husets nederste etage.

 

Sundhedsskader
Radon er den hyppigste årsag til lungekræft efter rygning ifølge Sundhedsstyrelsen. Hos børn øger radon risikoen for akut leukemi. Koncentrationen er størst i husets nederste etage og sundhedsrisikoen er derved størst, hvis man har soveværelse eller opholdsrum i husets nederste etage.

 

Løsninger til radon

Man forebygger radon i boligen ved at sikre et vedvarende luftskifte. Hertil nævnes ofte tre løsninger: Udluftning, friskluftventiler og mekaniske ventilationssystemer.

Selv om ganske almindelig udluftning generelt bevirker til et sundere indeklima, så er det en myte, at udluftning i sig selv er nok til at mindske koncentrationen af radon. Når man åbner vinduerne, opstår der gennemtræk, hvilket vil øge luftskiftet i boligen. Den gamle luft skiftes altså ud med ny luft, og det gør, at radonmængden mindskes. Men lige så snart man lukker vinduerne igen, så vil radonniveauet atter stige, og indenfor kort tid vil den krybe op til samme niveau som før.

Almindelig udluftning har kun en effekt, hvis det foregår i samspil med friskluftventiler. Friskluftventiler er ventiler, som installeres i ydervægge eller vinduer. Friskluftventiler sikrer en konstant og passiv luftcirkulation, og de bliver drevet af trykforskelle. Ulempen ved friskluftventiler er, at de kan forårsage gener som træk, kulde og kondens som følge af skiftende vind- og vejrforhold.

Mekanisk udluftning er den mest effektive metode, fordi man med et mekanisk ventilationsanlæg kan sikre en konstant og automatisk udluftning. Samtidig afhænger ydeevnen ikke af eksterne forhold som vind og vejr. Man bør ikke have både mekaniske ventilationsanlæg og friskluftventiler installeret på samme tid, da friskluftventilerne kan påvirke anlæggets ydeevne. Ulempen ved mekaniske ventilationsanlæg er, at de dyre at installere, og at de vil medvirke til en højere elregning. Derudover er de aldrig helt lydløse.

Problematiske områder
På radonkortet kan man se de områder, hvor risikoen for høj radonforurening er størst. Jo mørkere områder desto større risiko. Det ses, at huse i Brønshøj-Husum har middel risiko. Det er derfor vigtigt at få målt, om der er et radonproblem i bydelens boliger. Derfor har Brønshøj-Husum Lokaludvalg igangsat et projekt, hvor der er blevet målt radonindhold i 20 boliger. Målingerne foretages via små sorte bokse, der skal ligge passivt i 60- 120 dage. Det koster ca. 700 kr. og gøres pr. postordre.

 

Grænseværdier og løsninger
Radioaktiv stråling måles i becquerel (Bq), hvor 1 Bq er 1 radioaktivt henfald pr. sek. Den nedre grænseværdi er 100 Bq, mens den øvre er 200 Bq. Når den nedre grænseværdi overskrides skal igangsættes simple tiltag som øget udluftning og ventilation samt tætning af fundament. Hvis den øvre grænseværdi overskrides, så skal foretages omfattende tiltag (ud over de simple). Der kan f.eks. etableres radonudsug, hvorved den radonholdige luft under fundamentet ledes op gennem et rør med afkast over tag. Alternativt kan lægges en membran eller etableres en betonplade, der tætner terrændækket.

 

Radon i Brønshøj-Husum
Nedenfor ses resultater fra radonmålinger i 18 huse i bydelen. Der er målt 2 steder i hvert hus. Resultater i becquerel (Bq/m3). Den nedre grænseværdi overskrides i 61 % af husene, mens den øvre grænseværdi overskrides i 28 %. I et børneværelse er den nedre grænseværdi overskredet med over en faktor 10.

 

Information om radon

www.radonguiden.dk

Radonguiden er et samarbejde mellem Energistyrelsen, Boligejer.dk, Statens Institut for Strålebeskyttelse
samt Kræftens Bekæmpelse med støtte fra Realdania.Har bl.a. produceret fire filmklip om radonproblematiken

Firmaer der foretager radonmålinger: https://boligejer.dk/*om-radonguiden//6

Sundhedsstyrelsen: www.radon.dk

Se/Download folderen om Radonundersøgelsen i Brønshøj-Husum

 

Artikler som forklarer radon i boligen mere detaljeret

https://www.bolius.dk/radon-i-boligen og https://bolighed.dk/viden/radon/

 

Sider som forklarer tilstandsrapporten, samt oplysning om radon i tilstandsrapporten

https://www.bomae.dk/byggesagkyndig og https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danskerne-onsker-oplysning-om-radon-i-bolighandel?publisherId=5394039&releaseId=12938879

 

Opdateret 7. december 2020. Tak til Mathias Minh Nguyen for opdatering af tekst og links

1 svar

Kommentarer er lukkede.