Københavns Kommune har afsat i alt 2,1 millioner kr. til en kommende helhedsplan for Utterslev Mose.

I den forbindelse lancerer Teknik og Miljøforvaltningen i samarbejde med lokaludvalgene for Bispebjerg og Brønshøj Husum en ny pulje, som kan søges af københavnere til projekter, der sætter fokus på Utterslev Mose. Projekterne skal fungere som inspiration og input til den kommende helhedsplan for mosen.

Helhedsplanen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i 3 overordnede temaer:

• Bynaturen som social løftestang
• Utterslev Mose for hele byen
• Sammen om Naturparken

Der er i alt afsat 500.000 kr. til puljen, som kan søges fra 1. januar 2016

Kom og hør nærmere om temaer og visioner for helhedsplanen på infomødet, hvor vi også vil fortælle meget mere om ansøgningskriterier og ansøgningsprocedurer. Del endelig invitationen i dit netværk.

Mandag den 14. december 2015 kl. 19-21 på Biblioteket – Rentemestervej 76, salen

Vi giver en kop kaffe og et stykke kage
Infomødet er arrangeret i samarbejde mellem Bispebjerg Lokaludvalg, Brønshøj Husum Lokaludvalg og Teknik og Miljøforvaltningen

pulje-infomøde