GHB Landsskabsarkitekter har netop færdiggjort “Bellahøj Friluftsscene – i dag og i morgen. En visionsplan for amfiteatret i København.”

Med visionsplanen er der givet forslag til en renoveringsplan og en modernisering i respekt for C. T. Sørensens enestående landskabsarkitektur. Af nye tiltag gives der forslag til en ny scenebelægning, opbevaringsbokse og mobile master.  Planen giver også et bud på, hvordan infrastruktur, nye stiforløb og skiltning kan forbedre logistikken – ligesom der kan gøres mere for driften af scenen ved etablering af netværk og en organisation bag scenen.

Visionsplanen er udarbejdet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg i tæt dialog med Center for Park og Natur samt Kultur- og Fritidsforvaltningen. Visionsplanen skal bruges til at gå i dialog med politikere, fonde og borgere om.

Her kan du hente Visionsplanen