Fra den 14.12-2015 ændrer vi praksis for at søge Bydelspuljen, mens vi venter på vores nye ansøgningssystem. Læs med her, hvordan du skal søge om puljemidler hos os fremover.

Vi lukker ned for vores digitale ansøgningssystem AMES, og skifter midlertidigt til et nyt ansøgningsskema, inden vi tager hul på vores nye digitale ansøgningssystem.

Hvordan gør jeg?

Inden du begynder på din ansøgning, anbefaler vi dig at læse vores Vejledning_sådan søger du puljen igennem.

Herefter henter du ansøgningsskemaet og begynder at udfylde skemaet. Kontroller, at dit projekts afholdelse ikke ligger for tæt på behandlingsdatoen, som er ca. en måned efter puljefristen. Det udfyldte ansøgningsskema sendes til lokaludvalgets sekretariat på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

Hvornår får jeg svar?

Lokaludvalget tager stilling til din ansøgning på det lokaludvalgsmøde, der ligger ca. en måned efter puljefristen. Efterfølgende modtager du et svarbrev. Hvis du har fået tildelt midler, er der også vedhæftet et evaluerings- og regnskabsskema.

Senest en måned efter dit projekt er afsluttet, skal du sende det udfyldte evaluerings- og regnskabsskema retur til os på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk. Før vi har modtaget det, kan du ikke få udbetalt de tildelte midler.

Offentliggjorte oplysninger

Vær opmærksom på, at ansøgers navn og projekttitel samt beskrivelse af projektet fremgår af lokaludvalgets dagsorden, som er offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Du kan læse meget mere om Bydelspuljen og ansøgningsproceduren her.