Vidste du, at du kan få svar på dine spørgsmål om, hvad du skal og kan gøre som grundejer på en privat fællesvej – og hvad kommunen tager sig af. ’Vejledning om private fællesveje’ giver svar på ofte stillede spørgsmål og kommer med inspiration til projekter, som grundejere kan sætte i gang. Vejledningen samler erfaringer fra lokale grundejerfællesskaber, der har kendskab til konkrete sager og udfordringer som grundejere på private fællesveje kan stå overfor.

Vejledningen blev udarbejdet i 2015, og da der er sket meget siden dengang, er der nu blevet udgivet et rettelsesblad med opdaterede link og nye informationer. Bladet er kun et supplement til den oprindelige vejledning.

Vejledningen kan blandt andet give svar på spørgsmål om:

  • forpligtelser for grundejere på private fællesveje,
  • fordelene ved at have et vejlav eller grundejerfællesskab,
  • hvordan man starter et vejlav eller grundejerfællesskab,
  • vedtægter, økonomi og tinglysninger,
  • hvordan vejen skal vedligeholdes,
  • hvordan man kan lave ændringer på vejen,
  • trafik og parkering,
  • grønnere vej og klimatilpasning,
  • rekreative oplevelser og fællesskaber.

I rettelsesbladet beskrives det bla videre, hvilke muligheder der er for at lave privat parkeringskontrol.

Vejledningen er blevet til i et samarbejde mellem syv af kommunens lokaludvalg samt kommunens Teknik- og Miljøforvaltning.

Link

Vejledning til private fællesveje

Rettelsesblad til vejledning om private fællesveje