Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder for at omdanne den lukkede Voldparken Skole til “EnergiCenter Voldpaken – et dynamisk Kraftcenter for bevægelse og sundhed”.

Projektet begyndte at tage form i 2008, hvor Lokaludvalget støttede IF Stadion og AAB 38’s arbejde med at konkretisere visionerne for projekt EnergiCenter Volparken. Lokaludvalget er siden gået aktivt ind i projektet og arbejder for at projektet kan blive realiseret og give nye faciliteter for idræt og bevægelse i bydelen.

Se mere på www.voldparken.info.

Centrale begivenheder og dokumenter

Lokaludvalget fremsendte den 6. maj 2009 projektforslaget for EnergiCenter Voldpaken til alle medlemmer af Borgerrepræsentationen med kopi til Økonomiforvaltningens direktion. Se følgebrevet her. Se også forhenværende overborgmester Ritt Bjerregaards svar.

Lokaludvalget havde foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2009. Lokaludvalget skrev i den forbindelse dette brev til udvalget.

Statusnotat for EnergiCenter Voldparken her (november 2009)

Børne- og Ungdomsforvaltningen etablerer i 2010 en stor udflytterbørnehave i den nedlagte Voldparken Skole. Lokaludvalget anerkender, at kommunen har mangel på pasningspladser men ønsker at udflytterbørnehaven forbliver midlertidig, så den ikke bliver en hindring for en realisering af EnergiCenter Voldparken. Derfor sendte Lokaludvalget den 19. marts 2010 dette brev til Børne- og Ungdomsudvalget. Se også svar fra Børne- og Ungdomsborgmester Anne Vang.

EnergiCenter Voldparken er indarbejdet som et kerneprojekt i Kvartersplanen for Husum Områdefornyelse, som i marts 2010 er sendt til politisk behandling. Se mere her.

Lokaludvalget fremsendte i samarbejde med Områdefornyelse Husum den 21.6.2010 et forslag om en helhedsplan for EnergiCenter Voldparken til Økonomiudvalget. Forslaget indebærer, at der i Københavns Kommunes budget 2011 afsættes midler til udarbejdelse af en helhedsplan, der skal beskrive den fremtidige udvikling af EnergiCenter Voldparken. Se brevet her. Se også de medsendte bilag her: Bilag 1 – Projektvisionen og Bilag 2 – Projekforløb og status pr.11.maj 2010.

Lokaludvalget havde foretræde for Sundheds – og Omsorgsudvalget den 17.juni 2010. Se de forelagte bilag her:

Udarbejdelsen af Helhedsplanen for EnergiCenter Voldparken blev igangsat med indgåelsen den 17.september 2010 af budgetaftalen for 2011 (se side 23)

Den 1.12.2010 blev en ny opdateret version af Visionen for EnergiCenter Voldparken færdiggjort. Lokaludvalget fremsendte d.20.12.10 i samarbejde med Områdefornyelse Husum visionspapiret til borgerrepræsentationens medlemmer. Se fremsendelsebrevet her og visionen her