Vi har brug for din hjælp til at afdække, hvor der er problemer med regnvand.

Københavns Kommune er i gang med at lave en skybrudsplan, der skal være med til at sikre byen mod oversvømmelser fra fremtidige skybrud. Derfor har vi brug for din viden og erfaring med skybrud.

Din viden skal være med til at sikre, at kommunen laver de rette tiltag i Brønshøj-Husum.

Derfor vil vi bede dig svare på spørgsmålene om din ejendom som findes i dette link www.hofor.dk/skybrud

Spørgeskemaet kan besvares frem til 1. april 2013.

Din besvarelsse bliver ikke offentliggjort.

2 replies
  1. Per Erik Rønne
    Per Erik Rønne siger:

    Husumtoften opgangene Frederikssundsvej 308A og B, til gården.

    Siden det gamle autoværksted er blevet nedlagt og erstattet af beboelsesejendomme mod Storgårdsvej, og etableringen af en flisebelagt parkeringsplads, er regnvandet strømmet direkte ned til os – og ned i kælderen.

    Der burde sørges for ordentlig nedsivning eller bortledning af vand fra den nyanlagte parkeringsplads på hvad der for os virker som toppen af en bakke.

Kommentarer er lukkede.